پرده ای گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهیپرده ای گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهیپرده ای گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهیپرده ای گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی

پرده ای گبه شیرازی تمام پشم رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 40985
محل بافت : قشقایی فارس
عرض : 153 سانتی متر
طول : 222 سانتی متر
رج : 25
طرح : کف ساده
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 16 کیلوگرم

پرده ای گبه شیرازی رنگ گیاهی