پشتی گبه قشقایی شیرازپشتی گبه قشقایی شیرازپشتی گبه قشقایی شیرازپشتی گبه قشقایی شیراز

پشتی گبه قشقایی شیراز

فروخته شده

کد فرش : 40853
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 61 سانتی متر
طول : 86 سانتی متر
رج : 30
طرح : شطرنجی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : شتری
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 2 کیلوگرم

پشتی تمام پشم رنگ گیاهی