جفت ذرع و نیم تبریز طرح جدید گنبد امامزادهجفت ذرع و نیم تبریز طرح جدید گنبد امامزادهجفت ذرع و نیم تبریز طرح جدید گنبد امامزادهجفت ذرع و نیم تبریز طرح جدید گنبد امامزاده

جفت ذرع و نیم تبریز طرح جدید گنبد امامزاده

فروخته شده

کد فرش : 30846
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 160 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد امامزاده جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

جفت ذرع و نیم تبریز چله و گل ابریشم