تابلو فرش تبریز طرح اسب مشکی تولیدی عاقلی

تابلو فرش تبریز طرح اسب مشکی تولیدی عاقلی

فروخته شده

کد فرش : 60945
محل بافت : تبریز
عرض : 57 سانتی متر
طول : 70 سانتی متر
رج : 55
طرح : اسب مشکی عاقلی
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله ابریشم