تابلو فرش تبریز طرح سه شاخه گلتابلو فرش تبریز طرح سه شاخه گل

تابلو فرش تبریز طرح سه شاخه گل

فروخته شده

کد فرش : 60934
محل بافت : تبریز
عرض : 36 سانتی متر
طول : 48 سانتی متر
رج : 50
طرح : سه شاخه گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم برجسته باف