ذرع و چهارک گبه قشقایی شیرازذرع و چهارک گبه قشقایی شیرازذرع و چهارک گبه قشقایی شیرازذرع و چهارک گبه قشقایی شیراز

ذرع و چهارک گبه قشقایی شیراز

فروخته شده

کد فرش : 40860
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 73 سانتی متر
طول : 111 سانتی متر
رج : 30
طرح : تمام شطرنجی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و چهارک تمام پشم رنگ گیاهی