تابلو فرش تبریز طرح سبد گل ابریشمتابلو فرش تبریز طرح سبد گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح سبد گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 60948
محل بافت : تبریز
عرض : 46 سانتی متر
طول : 65 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم