تابلو فرش تبریز طرح منظره شانز الیزهتابلو فرش تبریز طرح منظره شانز الیزه

تابلو فرش تبریز طرح منظره شانز الیزه

فروخته شده

کد فرش : 60949
محل بافت : تبریز
عرض : 48 سانتی متر
طول : 84 سانتی متر
رج : 50
طرح : منظره شانزالیزه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم