شش متری طرح جدید ماهی نه متن شرابیشش متری طرح جدید ماهی نه متن شرابیشش متری طرح جدید ماهی نه متن شرابیشش متری طرح جدید ماهی نه متن شرابی

شش متری طرح جدید ماهی نه متن شرابی

فروخته شده

کد فرش : 10733
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 204 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی نه متن جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری 50 رج گل ابریشم ماهی جدید