قالیچه تبریز نقشه هریس گل ابریشمقالیچه تبریز نقشه هریس گل ابریشمقالیچه تبریز نقشه هریس گل ابریشمقالیچه تبریز نقشه هریس گل ابریشم

قالیچه تبریز نقشه هریس گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22011
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری تبریز نقشه هریس گل ابریشم