ذرع و چهارک گبه قشقایی شیرازذرع و چهارک گبه قشقایی شیرازذرع و چهارک گبه قشقایی شیرازذرع و چهارک گبه قشقایی شیراز

ذرع و چهارک گبه قشقایی شیراز

فروخته شده

کد فرش : 40859
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 75 سانتی متر
طول : 114 سانتی متر
رج : 30
طرح : قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : گل بهی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 0 کیلوگرم

ذرع و چهارک تمام پشم رنگ گیاهی