قالیچه تبریز طرح جدید تقی زاده گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید تقی زاده گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید تقی زاده گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید تقی زاده گل ابریشم

قالیچه تبریز طرح جدید تقی زاده گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22020
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 211 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده شکور
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز طرح شکور تقی زاده گل ابریشم