قالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم

قالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22015
محل بافت : تبریز
عرض : 156 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 53
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز طرح خطیبی چله و گل ابریشم