جفت شش متری ماهی طرح جدید ترنج خورشیدیجفت شش متری ماهی طرح جدید ترنج خورشیدیجفت شش متری ماهی طرح جدید ترنج خورشیدیجفت شش متری ماهی طرح جدید ترنج خورشیدیجفت شش متری ماهی طرح جدید ترنج خورشیدی

جفت شش متری ماهی طرح جدید ترنج خورشیدی

فروخته شده

کد فرش : 10790
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 200 سانتی متر
طول : 310 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی نه متن جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 40 کیلوگرم

جفت شش متری ماهی تبریز گل ابریشم