قالیچه تبریز شصت رج موج مهرکف ابریشمقالیچه تبریز شصت رج موج مهرکف ابریشمقالیچه تبریز شصت رج موج مهرکف ابریشمقالیچه تبریز شصت رج موج مهرکف ابریشمقالیچه تبریز شصت رج موج مهرکف ابریشم

قالیچه تبریز شصت رج موج مهرکف ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22014
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 205 سانتی متر
رج : 60
طرح : موج مهر نوین فر
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز طرح موج مهر نوین فر چله و گل ابریشم