شش متری تبریز کف حاشیه ابریشم طرح جدید خطیبیشش متری تبریز کف حاشیه ابریشم طرح جدید خطیبیشش متری تبریز کف حاشیه ابریشم طرح جدید خطیبیشش متری تبریز کف حاشیه ابریشم طرح جدید خطیبیشش متری تبریز کف حاشیه ابریشم طرح جدید خطیبی

شش متری تبریز کف حاشیه ابریشم طرح جدید خطیبی

فروخته شده

کد فرش : 10784
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 308 سانتی متر
رج : 55
طرح : خطیبی کف حاشیه ابریشم تبریز
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 18 کیلوگرم

شش متری تبریز چله و گل ابریشم و کف حاشیه ابریشم