قالیچه تبریز سالاری کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز سالاری کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز سالاری کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز سالاری کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز سالاری کف حاشیه ابریشم

قالیچه تبریز سالاری کف حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22018
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 209 سانتی متر
رج : 50
طرح : سالاری
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز چله و گل ابریشم