قالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم

قالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22019
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 50
طرح : سالاری
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز چله و گل و کف حاشیه ابریشم