قالیچه دستباف تبریز طرح جدیدسالاری دو متن چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدیدسالاری دو متن چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدیدسالاری دو متن چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدیدسالاری دو متن چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدیدسالاری دو متن چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدیدسالاری دو متن چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22022
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری دو متن تبریز
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : یشمی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت سه متری طرح جدید سالاری چله و گل ابریشم