جفت شش متری ماهی چهل رج دست دوم سالمجفت شش متری ماهی چهل رج دست دوم سالمجفت شش متری ماهی چهل رج دست دوم سالمجفت شش متری ماهی چهل رج دست دوم سالم

جفت شش متری ماهی چهل رج دست دوم سالم

فروخته شده

کد فرش : 10786
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 205 سانتی متر
طول : 308 سانتی متر
رج : 40
طرح : ماهی
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 40 کیلوگرم

جفت شش متری ماهی گل ابریشم دست دوم