جفت شش متری کاشمر طرح تبریز دست دوم سالمجفت شش متری کاشمر طرح تبریز دست دوم سالمجفت شش متری کاشمر طرح تبریز دست دوم سالمجفت شش متری کاشمر طرح تبریز دست دوم سالم

جفت شش متری کاشمر طرح تبریز دست دوم سالم

فروخته شده

کد فرش : 10788
محل بافت : کاشمر
عرض : 203 سانتی متر
طول : 306 سانتی متر
رج : 40
طرح : تبریز
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 45 کیلوگرم

جفت شش متری طرح تبریز گل ابریشم دست دوم