ذرع و چهارک گبه قشقایی شیرازذرع و چهارک گبه قشقایی شیرازذرع و چهارک گبه قشقایی شیرازذرع و چهارک گبه قشقایی شیراز

ذرع و چهارک گبه قشقایی شیراز

فروخته شده

کد فرش : 40854
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 85 سانتی متر
طول : 122 سانتی متر
رج : 30
طرح : کف ساده اسپرت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شتری
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و چهارک تمام پشم رنگ گیاهی