دایره تبریز قطر یک متر سالاری چله و گل ابریشمدایره تبریز قطر یک متر سالاری چله و گل ابریشمدایره تبریز قطر یک متر سالاری چله و گل ابریشمدایره تبریز قطر یک متر سالاری چله و گل ابریشم

دایره تبریز قطر یک متر سالاری چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50151
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : سالاری دو متن
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

فرش گرد تبریز چله و گل ابریشم نقشه سالاری