ذرع و چهارک گبه قشقایی شیرازذرع و چهارک گبه قشقایی شیرازذرع و چهارک گبه قشقایی شیرازذرع و چهارک گبه قشقایی شیراز

ذرع و چهارک گبه قشقایی شیراز

فروخته شده

کد فرش : 40861
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 87 سانتی متر
طول : 126 سانتی متر
رج : 30
طرح : کف ساده
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شکلاتی
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و چهارک تمام پشم رنگ گیاهی