قالیچه تبریز طرح هریس کامپیوتری گل ابریشمقالیچه تبریز طرح هریس کامپیوتری گل ابریشمقالیچه تبریز طرح هریس کامپیوتری گل ابریشمقالیچه تبریز طرح هریس کامپیوتری گل ابریشمقالیچه تبریز طرح هریس کامپیوتری گل ابریشم

قالیچه تبریز طرح هریس کامپیوتری گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22030
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس کامپیوتری
ابریشم : 30 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز طرح کامپیوتری گل ابریشم