قالیچه دستباف تبریز شصت رج طرح رسول نامیقالیچه دستباف تبریز شصت رج طرح رسول نامیقالیچه دستباف تبریز شصت رج طرح رسول نامیقالیچه دستباف تبریز شصت رج طرح رسول نامیقالیچه دستباف تبریز شصت رج طرح رسول نامی

قالیچه دستباف تبریز شصت رج طرح رسول نامی

فروخته شده

کد فرش : 22028
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 55
طرح : رسول نامی تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت سه متری تبریز طرح نامی چله و گل ابریشم