جفت شش متری تمام ابریشم قم تولیدی رجبیانجفت شش متری تمام ابریشم قم تولیدی رجبیانجفت شش متری تمام ابریشم قم تولیدی رجبیانجفت شش متری تمام ابریشم قم تولیدی رجبیان

جفت شش متری تمام ابریشم قم تولیدی رجبیان

فروخته شده

کد فرش : 11101
محل بافت : قم
عرض : 198 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک محرماتی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 20 کیلوگرم

جفت شش متری تمام ابریشم قم مارک رجبییان