مربع دو در دو تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانمربع دو در دو تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانمربع دو در دو تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانمربع دو در دو تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان

مربع دو در دو تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان

فروخته شده

کد فرش : 44401
محل بافت : قم
عرض : 202 سانتی متر
طول : 203 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

فرش مربع دو در دو تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان