مربع دو در دو تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانمربع دو در دو تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانمربع دو در دو تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفانمربع دو در دو تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان

مربع دو در دو تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان

فروخته شده

کد فرش : 44402
محل بافت : قم
عرض : 195 سانتی متر
طول : 199 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : بادامی
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

مربع دو در دو تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان