ذرع و نیم  طرح جدید ماهی مسی گل ابریشمذرع و نیم  طرح جدید ماهی مسی گل ابریشمذرع و نیم  طرح جدید ماهی مسی گل ابریشمذرع و نیم  طرح جدید ماهی مسی گل ابریشم

ذرع و نیم طرح جدید ماهی مسی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30864
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 101 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم ماهی تبریز گل ابریشم حاشیه افسری