مربع دو در دو هریس اردبیل رنگ گیاهیمربع دو در دو هریس اردبیل رنگ گیاهیمربع دو در دو هریس اردبیل رنگ گیاهیمربع دو در دو هریس اردبیل رنگ گیاهی

مربع دو در دو هریس اردبیل رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 40989
محل بافت : اردبیل
عرض : 191 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 30
طرح : خشتی دور ساده
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

قالی دودر دو متر هریس اردبیل خشتی