پرده ای هریس اردبیل خشتی اسپرتپرده ای هریس اردبیل خشتی اسپرتپرده ای هریس اردبیل خشتی اسپرتپرده ای هریس اردبیل خشتی اسپرتپرده ای هریس اردبیل خشتی اسپرتپرده ای هریس اردبیل خشتی اسپرتپرده ای هریس اردبیل خشتی اسپرت

پرده ای هریس اردبیل خشتی اسپرت

فروخته شده

کد فرش : 40990
محل بافت : اردبیل
عرض : 177 سانتی متر
طول : 253 سانتی متر
رج : 30
طرح : خشتی دور ساده
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 18 کیلوگرم

پرده ای هریس اردبیل خشتی حاشیه ساده