شش متری دستباف سوزنی فرش سیرجان کرک مرینوس اعلابافشش متری دستباف سوزنی فرش سیرجان کرک مرینوس اعلابافشش متری دستباف سوزنی فرش سیرجان کرک مرینوس اعلابافشش متری دستباف سوزنی فرش سیرجان کرک مرینوس اعلابافشش متری دستباف سوزنی فرش سیرجان کرک مرینوس اعلاباف

شش متری دستباف سوزنی فرش سیرجان کرک مرینوس اعلاباف

فروخته شده

کد فرش : 10796
محل بافت : سیرجان
عرض : 205 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 18 کیلوگرم

شش متری دستباف گلیم فرش سیرجان خشتی برجسته باف