پرده ای دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف کرک مرینوسپرده ای دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف کرک مرینوسپرده ای دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف کرک مرینوسپرده ای دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف کرک مرینوسپرده ای دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف کرک مرینوس

پرده ای دستباف سوزنی فرش سیرجان برجسته باف کرک مرینوس

فروخته شده

کد فرش : 40994
محل بافت : سیرجان کرمان
عرض : 167 سانتی متر
طول : 244 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 12 کیلوگرم

پرده ای دستبافت گلیم فرش سیرجان خشتی اعلا بافت