قالیچه تبریز 55 رج نقش نوین فر چله و گل ابریشمقالیچه تبریز 55 رج نقش نوین فر چله و گل ابریشمقالیچه تبریز 55 رج نقش نوین فر چله و گل ابریشمقالیچه تبریز 55 رج نقش نوین فر چله و گل ابریشم

قالیچه تبریز 55 رج نقش نوین فر چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 20920
محل بافت : تبریز
عرض : 156 سانتی متر
طول : 211 سانتی متر
رج : 55
طرح : نوین فر
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز نقش نوین فر چله و گل ابریشم