تابلو فرش تبریز طرح شاعر جوان تولیدی رسول اکبریتابلو فرش تبریز طرح شاعر جوان تولیدی رسول اکبریتابلو فرش تبریز طرح شاعر جوان تولیدی رسول اکبریتابلو فرش تبریز طرح شاعر جوان تولیدی رسول اکبری

تابلو فرش تبریز طرح شاعر جوان تولیدی رسول اکبری

فروخته شده

کد فرش : 60958
محل بافت : تبریز
عرض : 90 سانتی متر
طول : 147 سانتی متر
رج : 55
طرح : شاعر جوان رسول اکبری
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز 55 رج چله و گل ابریشم