دایره قطر دو و نیم متر دستباف تبریز طرح جدید سالاری چله و گل ابریشمدایره قطر دو و نیم متر دستباف تبریز طرح جدید سالاری چله و گل ابریشمدایره قطر دو و نیم متر دستباف تبریز طرح جدید سالاری چله و گل ابریشمدایره قطر دو و نیم متر دستباف تبریز طرح جدید سالاری چله و گل ابریشمدایره قطر دو و نیم متر دستباف تبریز طرح جدید سالاری چله و گل ابریشم

دایره قطر دو و نیم متر دستباف تبریز طرح جدید سالاری چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50150
محل بافت : تبریز
عرض : 250 سانتی متر
طول : 250 سانتی متر
رج : 50
طرح : سالاری دو متن
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 15 کیلوگرم

فرش گرد دستبافت تبریز طرح سالاری قطر دو و نیم متر چله و گل ابریشم