برگزاری نمایشگاه فرش

در تاریخ 1394/05/09 در گالری اردیبهشت تهران شهرک غرب...

خانه فرش دستبافت ایران " قالیکده" تور لوکوربوزیه را حمایت می ...

قالیکده مجموعه ای خصوصی و فعال در زمینه تولید و بازرگانی فرش نفیس ایرانی است....

قالیکده پشتیبان پسر تهرونى

همواره سعى مان بر آن بوده كه هر چه بيشتر هنر فرش را شناسانده و در جهت ارتقاى آن كوشا باشيم....

قالیکده پشتیبان فیلم چهار چنگولی ...

از آنجا كه قالیكده همواره سعی داشته است قدم در راه اعتلای هنر در ایران زمین بردارد....

قالیکده پشتیبان فیلم حس پنهان

اين بار به سراغ سينما رفتيم و اين دو هنر را در هم آميخته تا قالى ايران را با هنر سينما جاودانه كنيم....