جمعه, 08 مرداد 1395
آخرین بروزرسانی : 06 - 05 - 1395

آیا می خواهید بدانید فرش فروش ها چند می خرند و چند می فروشند؟

 

شما مى توانيد در اين بخش با قيمت انواع قالی های دستباف به صورت كلى فروشى جهت خرید بازرگانان ازتولیدی ها و بافندگان و خرده فروشى جهت مصرف کنندگان خانگی آشنا شويد

لازم بذكر است كه قيمتهاى مذكور براى قالي های با كيفيت عالى و درجه يك مى باشد . اگر علاقه مند به دانستن قيمت هر يك از قالى هاى زير به همراه عکس و اطلاعات بیشتر هستيد لطفا به قسمت فروشگاه همراه با قیمت  سايت مراجعه فرمایید

چاپایمیل

اردکان پشم

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 5,800,000 6,500,000 500,000+ 
 سه متری  --- ---
---
 پرده ای 17,500,000 19,500,000 1,000,000+ 
 شش متری 30,000,000 33,500,000 2,000,000+
 نه متری 45,500,000 49,500,000 4,000,000+ 
 دوازده متری 62,000,000 68,000,000 5,000,000+ 

 

اصفهان

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 50,000,000 55,000,000 5,000,000+ 
 پرده ای 100,000,000 120,000,000 10,000,000+ 
       
 شش متری 230,000,000 260,000,000 20,000,000+ 
 نه متری 360,000,000 400,000,000 35,000,000+
 دوازده متری 500,000,000 550,000,000 40,000,000+ 

 

تبريز 50 رج چله ابریشم

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم  31,000,000  35,000,000 2,500,000+ 
 سه متری  80,000,000  88,000,000 5,000,000+ 
 دایره قطر یک و نیم متر
32,000,000   36,000,000 4,000,000+ 
 شش متری 155,000,000  170,000,000  15,000,000+ 
 نه متری  225,000,000 245,000,000  25,000,000+ 
 دوازده متری 330,000,000  365,000,000  35,000,000+ 

 

تبريز 50 رج چله نخ

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 22,000,000  25,000,000  1,000,000+ 
 سه متری 40,000,000 45,000,000 5,000,000- 
 دایره قطر یک و نیم متر 28,500,000   34,000,000 1,000,000+ 
 شش متری 100,000,000  118,000,000  10,000,000-
 نه متری  145,000,000 165,000,000  20,000,000-
 دوازده متری 220,000,000  240,000,000  30,000,000-

 

تبريز 60 رج واقعی

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 42,500,000  47,000,000  5,000,000+ 
 سه متری 120,000,000  130,000,000  10,000,000+ 
 پرده ای ---
--- ---
 شش متری 225,000,000   245,000,000 30,000,000+ 
 نه متری 345,000,000  380,000,000  50,000,000+ 
 دوازده متری 485,000,000  520,000,000  70,000,000+ 

تبريز 70 رج واقعی

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم  55,000,000  62,000,000  5,000,000+
 سه متری  150,000,000  165,000,000  15,000,000+
 پرده ای ---
 --- ---
 شش متری  360,000,000  390,000,000  30,000,000+
 نه متری  550,000,000  600,000,000  50,000,000+
 دوازده متری  780,000,000  850,000,000  70,000,000+

 

تبريز طرح ماهی 50 رج

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 18,000,000  22,000,000  2,000,000+ 
 سه متری  44,000,000  50,000,000  5,000,000+
 پرده ای ---
---
---
 شش متری  98,000,000  108,000,000  10,000,000+
 نه متری  160,000,000  170,000,000 15,000,000+ 
 دوازده متری  220,000,000  245,000,000  25,000,000+

 

تبريز طرح هریس 50 رج

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 15,000,000   18,000,000 2,000,000+ 
 سه متری 35,000,000  39,000,000  3,000,000+ 
 پرده ای  --- ---
---
 شش متری  82,000,000  88,000,000 10,000,000+ 
 نه متری 110,000,000  128,000,000  25,000,000+ 
 دوازده متری 175,000,000  190,000,000  35,000,000+ 

سیرجان سوزنی فرش مرینوس

مشخصات فرش خریدفرش (ريال) فروش فرش (ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 17,000,000  18,500,000  2,500,000+ 
 سه متری 31,000,000  34,000,000  4,500,000+ 
 پرده ای 41,000,000  45,500,000  8,500,000+ 
 شش متری 62,000,000  68,500,000  15,500,000+ 
 ذرع وچهارک
10,500,000
11,500,000 1,500,000+
 دوازده متری ---
---
---

 

سیرجان سوزنی فرش پشمی

مشخصات فرش خریدفرش (ريال) فروش فرش (ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 14,000,000  15,500,000  2,000,000+ 
 سه متری 29,000,000  31,000,000  4,500,000+ 
 پرده ای 35,000,000  39,500,000  6,500,000+ 
 شش متری 58,000,000  62,500,000  10,000,000+ 
 ذرع و چهارک
7,500,000
8,200,000
1,000,000+
 دوازده متری ---
---
---

 

قم اصل تمام ابریشم

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 130,000,000 145,000,000  15,000,000+ 
 سه متری 245,000,000 280,000,000  40,000,000+ 
 ذرع وچهارک
82,000,000 90,000,000 10,000,000+
 شش متری 550,000,000 650,000,000 100,000,000+ 
 نه متری 880,000,000 950,000,000 150,000,000+
 دوازده متری 1200,000,000 1300,000,000 200,000,000+ 

 

قم ترک باف تمام ابریشم

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 55,000,000 65,000,000 5,000,000+ 
 سه متری 110,000,000 120,000,000  10,000,000+ 
ذرع و چهارک
26,000,000 30,000,000 2,000,000+
 شش متری 240,000,000 260,000,000 30,000,000+ 
 نه متری 400,000,000 430,000,000 50,000,000+ 
 دوازده متری 600,000,000 650,000,000 80,000,000+ 

 

نایین 6 لا اصل

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 متر ونیم  26,000,000  29,000,000 5,500,000+ 
 سه متری ---
---
---
 پرده ای 63,000,000   70,000,000 10,000,000+ 
 شش متری 115,000,000 128,000,000 20,000,000+ 
 نه متری 170,000,000 185,000,000 35,000,000+ 
 دوازده متری 245,000,000 260,000,000 50,000,000+ 

 

نایین 9 لا

مشخصات فرش خریدفرش (ريال) فروش فرش (ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 متر و نیم 10,200,000   11,900,000 2,500,000+ 
 سه متری ---
---
---
 پرده ای 30,000,000  35,000,000  6,000,000+ 
 شش متری 48,000,000   55,000,000 15,000,000+ 
 نه متری 80,000,000   85,000,000 25,000,000+ 
 دوازده متری 110,000,000  125,000,000  30,000,000+ 

 

نایین 9 لا خراسان

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 5,900,000  6,400,000  1,000,000+ 
 سه متری  ---  --- ---
 پرده ای 14,000,000 16,000,000 2,000,000+ 
 شش متری 26,000,000 28,000,000 4,000,000+ 
 نه متری 40,000,000 44,000,000 8,000,000+ 
 دوازده متری 56,000,000 62,000,000 11,000,000+ 

هريس روستايي اردبيل

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 6,500,000  7,000,000  1,000,000+ 
 سه متری 13,800,000  15,000,000  4,000,000+ 
 پرده ای 20,000,000  22,000,000   5,000,000+
 شش متری 38,500,000  42,000,000  10,000,000+ 
 نه متری 59,000,000  65,000,000  15,000,000+ 
 دوازده متری ---
 --- ---

 

کاشان پشم

مشخصات فرش خریدفرش (ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 8,000,000 8,900,000 1,000,000+
 سه متری 17,500,000 19,900,000 2,000,000+
 پرده ای ---
---
---
 شش متری 33,000,000 36,500,000  4,500,000+ 
 نه متری 50,000,000 56,000,000  7,000,000+ 
 دوازده متری 76,000,000 82,000,000  10,000,000+ 

کاشان کرک

مشخصات فرش خریدفرش (ريال) فروش فرش (ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 8,500,000 9,500,000 2,000,000+ 
 سه متری 25,000,000 28,500,000 4,000,000+ 
 پرده ای ---
 --- ---
 شش متری 53,000,000 58,000,000 8,000,000+ 
 نه متری 76,000,000 82,000,000 18,000,000+ 
 دوازده متری 125,000,000 140,000,000 25,000,000+ 

آدرس فروشگاه

تهران سعادت آباد علامه طباطبایی شمالی مرکز تجاری سهیل

تلفن : 8 - 22073336

آدرس دفتر بازار

تهران خیابان خیام بازار بزرگ تهران سرای بهار واحد 63

(در این شعبه فروش داخلی نداریم)

تلفن : 3 - 55155221

ساعت کار فروشگاه

شنبه تا پنج شنبه

صبح ها : 09:30 الی 13:30

عصرها : 16:30 الی 21:30

جمعه ها

صبح : 10:00 الی 13:00

سبد خرید

0 محصولات - 0 ریال
برو به سبد خرید