یکشنبه, 30 آذر 1393
آخرین بروزرسانی : 29 - 09 - 1393

آیا می خواهید بدانید فرش فروش ها چند می خرند و چند می فروشند؟

 

شما مى توانيد در اين بخش با قيمت انواع قالی های دستباف به صورت كلى فروشى جهت خرید بازرگانان ازتولیدی ها و بافندگان و خرده فروشى جهت مصرف کنندگان خانگی آشنا شويد

لازم بذكر است كه قيمتهاى مذكور براى قالي های با كيفيت عالى و درجه يك مى باشد . اگر علاقه مند به دانستن قيمت هر يك از قالى هاى زير به همراه عکس و اطلاعات بیشتر هستيد لطفا به قسمت فروشگاه همراه با قیمت  سايت مراجعه فرمایید

 چاپ  ایمیل

اردکان پشم

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 5,800,000 6,500,000 1,000,000+ 
 سه متری  --- ---
---
 پرده ای 17,500,000 19,500,000 2,500,000+ 
 شش متری 30,000,000 33,500,000 3,500,000+
 نه متری 45,500,000 49,500,000 8,000,000+ 
 دوازده متری 62,000,000 68,000,000 10,000,000+ 

 

اصفهان

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 50,000,000 55,000,000 10,000,000+ 
 پرده ای 100,000,000 120,000,000 20,000,000+ 
       
 شش متری 230,000,000 260,000,000 40,000,000+ 
 نه متری 360,000,000 400,000,000 100,000,000+
 دوازده متری 500,000,000 550,000,000 140,000,000+ 

 

تبريز 50 رج چله ابریشم

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم  31,000,000  35,000,000 5,500,000+ 
 سه متری  80,000,000  88,000,000 11,000,000+ 
 دایره قطر یک و نیم متر
32,000,000   36,000,000 6,000,000+ 
 شش متری 155,000,000  170,000,000  20,000,000+ 
 نه متری  220,000,000 245,000,000  35,000,000+ 
 دوازده متری 330,000,000  365,000,000  45,000,000+ 

 

تبريز 50 رج چله نخ

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 23,000,000  27,000,000  4,000,000+ 
 سه متری 60,000,000 66,000,000 10,000,000+ 
 دایره قطر یک و نیم متر 28,500,000   32,000,000 5,000,000+ 
 شش متری 120,000,000  138,000,000  20,000,000+ 
 نه متری  165,000,000 185,000,000  35,000,000+ 
 دوازده متری 260,000,000  290,000,000  50,000,000+ 

 

تبريز 60 رج واقعی

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 42,500,000  47,000,000  9,000,000+ 
 سه متری 130,000,000  145,000,000  20,000,000+ 
 پرده ای ---
--- ---
 شش متری 215,000,000   245,000,000 50,000,000+ 
 نه متری 345,000,000  380,000,000  70,000,000+ 
 دوازده متری 475,000,000  520,000,000  120,000,000+ 

تبريز 70 رج واقعی

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم  53,000,000  58,000,000  10,000,000+
 سه متری  170,000,000  188,000,000  30,000,000+
 پرده ای ---
 --- ---
 شش متری  360,000,000  390,000,000  80,000,000+
 نه متری  540,000,000  600,000,000  130,000,000+
 دوازده متری  780,000,000  850,000,000  180,000,000+

تبريز طرح ماهی 50 رج

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 18,000,000  22,000,000  5,000,000+ 
 سه متری  44,000,000  50,000,000  10,000,000+
 پرده ای ---
---
---
 شش متری  98,000,000  108,000,000  20,000,000+
 نه متری  160,000,000  178,000,000 45,000,000+ 
 دوازده متری  210,000,000  230,000,000  45,000,000+

تبريز طرح هریس 50 رج

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 15,000,000   18,000,000 4,000,000+ 
 سه متری 35,000,000  39,000,000  9,000,000+ 
 پرده ای  --- ---
---
 شش متری  80,000,000  85,000,000 22,000,000+ 
 نه متری 110,000,000  128,000,000  32,000,000+ 
 دوازده متری 170,000,000  185,000,000  50,000,000+ 

سیرجان سوزنی فرش مرینوس

مشخصات فرش خریدفرش (ريال) فروش فرش (ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 16,000,000  17,500,000  4,500,000+ 
 سه متری 31,000,000  34,000,000  8,500,000+ 
 پرده ای 41,000,000  45,500,000  12,500,000+ 
 شش متری 62,000,000  67,500,000  22,500,000+ 
 ذرع وچهارک
10,500,000
11,500,000 3,000,000+
 دوازده متری ---
---
---

سیرجان سوزنی فرش پشمی

مشخصات فرش خریدفرش (ريال) فروش فرش (ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 13,000,000  14,500,000  3,000,000+ 
 سه متری 27,000,000  29,500,000  6,500,000+ 
 پرده ای 34,000,000  37,500,000  8,500,000+ 
 شش متری 53,000,000  58,500,000  12,500,000+ 
 ذرع و چهارک
7,500,000
8,200,000
2,000,000+
 دوازده متری ---
---
---

قم اصل تمام ابریشم

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 130,000,000 145,000,000  35,000,000+ 
 سه متری 295,000,000 340,000,000  80,000,000+ 
 ذرع وچهارک
82,000,000 90,000,000 15,000,000+
 شش متری 580,000,000 650,000,000 150,000,000+ 
 نه متری 900,000,000 950,000,000 200,000,000+
 دوازده متری 1100,000,000 1300,000,000 250,000,000+ 

 

قم ترک باف تمام ابریشم

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 55,000,000 65,000,000 10,000,000+ 
 سه متری 120,000,000 140,000,000  20,000,000+ 
ذرع و چهارک
28,000,000 32,000,000 3,000,000+
 شش متری 260,000,000 290,000,000 50,000,000+ 
 نه متری 420,000,000 450,000,000 80,000,000+ 
 دوازده متری 550,000,000 650,000,000 100,000,000+ 

 

نایین 6 لا اصل

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 متر ونیم  26,000,000  29,000,000 9,500,000+ 
 سه متری ---
---
---
 پرده ای 69,000,000   75,000,000 20,500,000+ 
 شش متری 110,000,000 128,000,000 35,000,000+ 
 نه متری 179,000,000 195,000,000 55,000,000+ 
 دوازده متری 235,000,000 260,000,000 80,000,000+ 

نایین 9 لا

مشخصات فرش خریدفرش (ريال) فروش فرش (ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 متر و نیم 10,200,000   11,900,000 3,500,000+ 
 سه متری ---
---
---
 پرده ای 30,000,000  35,000,000  10,000,000+ 
 شش متری 46,000,000   52,000,000 20,000,000+ 
 نه متری 80,000,000   85,000,000 35,000,000+ 
 دوازده متری 110,000,000  122,000,000  40,000,000+ 

نایین 9 لا خراسان

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 5,900,000  6,400,000  1,000,000+ 
 سه متری  ---  --- ---
 پرده ای 14,000,000 16,000,000 2,500,000+ 
 شش متری 26,500,000 29,000,000 4,500,000+ 
 نه متری 42,000,000 46,000,000 9,000,000+ 
 دوازده متری 57,000,000 62,000,000 11,500,000+ 

 

هريس روستايي اردبيل

مشخصات فرش خریدفرش(ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 6,500,000  7,000,000  1,000,000+ 
 سه متری 13,800,000  15,000,000  4,000,000+ 
 پرده ای 20,000,000  22,000,000   5,000,000+
 شش متری 38,500,000  42,000,000  10,000,000+ 
 نه متری 59,000,000  65,000,000  15,000,000+ 
 دوازده متری ---
 --- ---

 

کاشان پشم

مشخصات فرش خریدفرش (ريال) فروش فرش(ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 8,000,000 8,900,000 1,500,000+
 سه متری 16,500,000 17,900,000 3,000,000+
 پرده ای ---
---
---
 شش متری 32,000,000 36,500,000  5,500,000+ 
 نه متری 50,000,000 56,000,000  8,000,000+ 
 دوازده متری 75,000,000 82,000,000  12,000,000+ 

کاشان کرک

مشخصات فرش خریدفرش (ريال) فروش فرش (ريال) نوسان قیمت نسبت به سال گذشته (ريال)
 ذرع ونیم 8,500,000 9,500,000 2,000,000+ 
 سه متری 25,000,000 28,500,000 5,000,000+ 
 پرده ای ---
 --- ---
 شش متری 50,000,000 56,000,000 10,000,000+ 
 نه متری 76,000,000 82,000,000 20,000,000+ 
 دوازده متری 120,000,000 140,000,000 30,000,000+ 

adsP2
adsP3

آدرس فروشگاه

تهران سعادت آباد علامه طباطبایی شمالی مرکز تجاری سهیل

تلفن : 8 - 22073336

آدرس دفتر بازار

تهران خیابان خیام بازار بزرگ تهران سرای بهار واحد 63

(در این شعبه فروش داخلی نداریم)

تلفن : 3 - 55155221

ساعت کار فروشگاه

شنبه تا پنج شنبه

صبح ها : 09:30 الی 13:30

عصرها : 16:30 الی 21:30

جمعه ها

صبح ها : 10:00 الی 13:00

سبد خرید

0 محصولات - 0 ریال
برو به سبد خرید

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به قالیکده و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است

Copyright © 2000 - 2014