Menu
Ghalikadeh
در حاشیه
از عدالت و انصاف خارج نشویم!
19 اسفند، 1398
خاطرم هست سال ١٣٧٠ كه من تازه وارد دانشگاه اراك شده بودم اوايل كه درسها سبك بود بعد از ظهرها مي رفتم بازار اراك و بخاطر علاقه به فرش ساعاتي را در انجا در حجره هاي آشنايان پدرم مي گذراندم و بعضا فرشهاي ...
Read more
چند سوال و جواب کوتاه قسمت بیست و چهارم
در حاشیه
چند سوال و جواب کوتاه قسمت بیست و چهارم
19 اسفند، 1398
مجموعه سوالات تخصصی فرش هدیه روزانه سایت قالیکده و کانال چهارسوق برای داوطلبان ارشد و فعالان فرش
Read more
چند سوال و جواب کوتاه قسمت بیست و سوم
در حاشیه
چند سوال و جواب کوتاه قسمت بیست و سوم
19 اسفند، 1398
مجموعه سوالات تخصصی فرش هدیه روزانه سایت قالیکده و کانال چهارسوق برای داوطلبان ارشد و فعالان فرش
Read more
مقاله اي پيرامون ايلات و عشاير
در حاشیه
مقاله اي پيرامون ايلات و عشاير
19 اسفند، 1398
مقدمه در گذشته، ميان دو اصطلاح ايل و عشاير تمايزي قائل نبودند و اين دو را مترداف با يكديگر و براي معرفي گروهي از مردم كوچندة شبانكارة چادرنشين به كار مي‌بردند؛ اما امروزه در مردم شناسي و جامعه شناسي، ...
Read more
ایلات، طوایف و توزیع جغرافیایی
در حاشیه
ایلات، طوایف و توزیع جغرافیایی
19 اسفند، 1398
پراکنش ایلات وعشایر در پهنه جغرافیای کشور یکسان نیست و چه بسا مناطقی که در گذشته از تراکم زیاد جمعیت عشایری برخوردار بوده وامروزه به خاطر رشد سریع شهرنشینی یا تبدیل اراضی به کاربری های صنعتی، کشاورزی ...
Read more
چند سوال و جواب کوتاه قسمت بیست و دوم
در حاشیه
چند سوال و جواب کوتاه قسمت بیست و دوم
19 اسفند، 1398
مجموعه سوالات تخصصی فرش هدیه روزانه سایت قالیکده و کانال چهارسوق برای داوطلبان ارشد و فعالان فرش
Read more
چند سوال و جواب کوتاه قسمت بیست و یکم
در حاشیه
چند سوال و جواب کوتاه قسمت بیست و یکم
19 اسفند، 1398
مجموعه سوالات تخصصی فرش هدیه روزانه سایت قالیکده و کانال چهارسوق برای داوطلبان ارشد و فعالان فرش
Read more
داستان پیدایش قبیله یموت
در حاشیه
داستان پیدایش قبیله یموت
19 اسفند، 1398
از استادم حضرت رجب آخون صیادی خواندم که نوشته بود ، مدتی بعد از یورش مغول به خوارزم ، کودکی بنام یموت در بالقان زندگی می کرد . أرساری بای این نوجوان را دید و اصل و نسب وی را جویا شد .
Read more
چند سوال و جواب کوتاه قسمت بیستم
در حاشیه
چند سوال و جواب کوتاه قسمت بیستم
19 اسفند، 1398
مجموعه سوالات تخصصی فرش هدیه روزانه سایت قالیکده و کانال چهارسوق برای داوطلبان ارشد و فعالان فرش
Read more
چند سوال و جواب کوتاه قسمت نوزدهم
در حاشیه
چند سوال و جواب کوتاه قسمت نوزدهم
19 اسفند، 1398
مجموعه سوالات تخصصی فرش هدیه روزانه سایت قالیکده و کانال چهارسوق برای داوطلبان ارشد و فعالان فرش
Read more

About Blog

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است