منو
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
ناگفته های فرش بختیاری قسمت اول
19 اسفند، 1398
علی حیدری رنگرز و تولیدکننده فرش در استان چهار محال و بختیاری
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
ناگفته های قالی کرمان قسمت یازدهم(رنگ عنابی)
19 اسفند، 1398
مهنوش وحدتی مدیر مجتمع آموزشی فرش کرمان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
ناگفته های قالی کرمان قسمت دهم (رنگ گوجه ای قالی کرمان)
19 اسفند، 1398
مهنوش وحدتی مدیر مجتمع آموزشی فرش خوبان کرمان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
معرفی فرش بلوچ خراسان
19 اسفند، 1398
کاظم میهمان نواز از فعالان فرش استان خراسان رضوی
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
ناگفته هایی از فرش کرمان هشتم
19 اسفند، 1398
مهنوش وحدتی کارشناس ارشد فرش و مدیر مجتمع آموزشی خوبان کرمان
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است