تاریخ نانوشته فرش کرمانشاه (سید عبدالله از فرش تا هویت)

سارا نوری –کارشناسی ارشد فرش دستباف-مدرس دانشگاه

قالی کرمان قسمت ششم (مقدمه ای بر رنگهای کاربردی در قالی کرمان)

مهنوش وحدتی کارشناس ارشد فرش و مدیر مجتمع آموزشی خوبان کرمان

شناخت گلیم ایلام قسمت ششم

کمال آزادی پژوهشگر و فعال فرش و گلیم ایلام

ناگفته هایی از فرش کرمان قسمت پنجم

مهنوش وحدتی کارشناس ارشد فرش و مدیر مجتمع آموزشی خوبان

شناخت فرش استان مرکزی قسمت اول

منوچهر امیری طراح و پژوهشگر فرش

ناگفته هایی از فرش کرمان قسمت چهارم

مهنوش وحدتی کارشناس ارشد فرش و مدیر مجتمع آموزشی خوبان

آشنایی با گلیم ایلام (قسمت پنجم)

کمال آزادی پژوهشگر فرش و گلیم

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است