منو
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
تاریخ نانوشته فرش کرمانشاه (سید عبدالله از فرش تا هویت)
19 اسفند، 1398
سارا نوری –کارشناسی ارشد فرش دستباف-مدرس دانشگاه
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
قالی کرمان قسمت ششم (مقدمه ای بر رنگهای کاربردی در قالی کرمان)
19 اسفند، 1398
مهنوش وحدتی کارشناس ارشد فرش و مدیر مجتمع آموزشی خوبان کرمان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
شناخت گلیم ایلام قسمت ششم
19 اسفند، 1398
کمال آزادی پژوهشگر و فعال فرش و گلیم ایلام
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
ناگفته هایی از فرش کرمان قسمت پنجم
19 اسفند، 1398
مهنوش وحدتی کارشناس ارشد فرش و مدیر مجتمع آموزشی خوبان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
شناخت فرش استان مرکزی قسمت اول
19 اسفند، 1398
منوچهر امیری طراح و پژوهشگر فرش
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
ناگفته هایی از فرش کرمان قسمت چهارم
19 اسفند، 1398
مهنوش وحدتی کارشناس ارشد فرش و مدیر مجتمع آموزشی خوبان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
آشنایی با گلیم ایلام (قسمت پنجم)
19 اسفند، 1398
کمال آزادی پژوهشگر فرش و گلیم
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است