منو
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
ناگفته هایی از فرش کرمان قسمت سوم
19 اسفند، 1398
مهنوش وحدتی کارشناس ارشد و مدیر مجتمع آموزشی فرش خوبان در کرمان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
ناگفته هایی از فرش کرمان قسمت دوم
19 اسفند، 1398
مهنوش وحدتی مدیر مجتمع آموزشی فرش خوبان در کرمان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
شناخت طرحها و نقوش قالی ترکمن قسمت هفتم
19 اسفند، 1398
دکتر حصل خانجانی تولید کننده و پژوهشگر فرش ترکمن
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
ناگفته هایی از فرش کرمان قسمت اول
19 اسفند، 1398
خانم مهنوش وحدتی کارشناس ارشد فرش و مدیر مجتمع آموزشی فرش خوبان در کرمان
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
شناخت گلیم استان ایلام قسمت سوم
19 اسفند، 1398
کمال آزادی پژوهشگر و هنرمند استان ایلام
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
شناخت طرحها و نقوش فرش ترکمن قسمت پنجم
19 اسفند، 1398
دکتر حصل خانجانی دانش آموخته و فعال فرش گنبد گاووس
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است