ناگفته هایی از فرش کرمان قسمت سوم

مهنوش وحدتی کارشناس ارشد و مدیر مجتمع آموزشی فرش خوبان در کرمان

ناگفته هایی از فرش کرمان قسمت دوم

مهنوش وحدتی مدیر مجتمع آموزشی فرش خوبان در کرمان

شناخت طرحها و نقوش قالی ترکمن قسمت هفتم

دکتر حصل خانجانی تولید کننده و پژوهشگر فرش ترکمن

شناخت فرش ایل قشقایی

گردآوری: رئوف مفیدی

ناگفته هایی از فرش کرمان قسمت اول

خانم مهنوش وحدتی کارشناس ارشد فرش و مدیر مجتمع آموزشی فرش خوبان در کرمان

شناخت گلیم استان ایلام قسمت سوم

کمال آزادی پژوهشگر و هنرمند استان ایلام

شناخت طرحها و نقوش فرش ترکمن قسمت پنجم

دکتر حصل خانجانی دانش آموخته و فعال فرش گنبد گاووس

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است