منو
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
شناخت طرحها و نقوش فرش ترکمن قسمت چهارم
19 اسفند، 1398
دکتر حصل خانجانی مدیر عامل شرکت فرش ماندگار ترکمن
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
مقدمه ای بر طرح انسی ترکمن
19 اسفند، 1398
رئوف مفیدی نماینده سایت قالیکده در استان گلستان و فعال فرش
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
از کرمان تا قم!
19 اسفند، 1398
استاد علی فرد طراح و نقاش فرش
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
شناخت قالی ترکمن قسمت دوم
19 اسفند، 1398
دکتر حصل خانجانی پژوهشگر و فعال فرش ترکمن
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
فرش تبریز قسمت آخر
19 اسفند، 1398
سعید احباب فعال فرش تبریز
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است