نکات کلیدی بافت قالی ترکمن!

رئوف مفیدی فعال فرش ترکمن

شناخت طرحها و نقوش فرش ترکمن قسمت چهارم

دکتر حصل خانجانی مدیر عامل شرکت فرش ماندگار ترکمن

معرفی فرش خانجانی

دکتر حصل خانجانی

مقدمه ای بر طرح انسی ترکمن

رئوف مفیدی نماینده سایت قالیکده در استان گلستان و فعال فرش

از کرمان تا قم!

استاد علی فرد طراح و نقاش فرش

شناخت قالی ترکمن قسمت دوم

دکتر حصل خانجانی پژوهشگر و فعال فرش ترکمن

فرش تبریز قسمت آخر

سعید احباب فعال فرش تبریز

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است