منو
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
طبقه بندی قالی های ایرانی!
19 اسفند، 1398
گزیده ای از بیانات دکتر کریم میرزایی در یرنامه صندلی داغ گروه دانش آموختگان فرش
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
نیم نگاهی به قالی سنقر و کلیایی
19 اسفند، 1398
گردآوری :خانم محبی و سایر ذینفعان خوشه فرش کرمانشاه
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
سیمای فرش ترکمن
19 اسفند، 1398
مفیدی تولید کننده فرش ترکمن
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
تکنیک بافت فرش تخت باف
19 اسفند، 1398
حصل خانجانی تولید کننده فرش ترکمن
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است