طبقه بندی قالی های ایرانی!

گزیده ای از بیانات دکتر کریم میرزایی در یرنامه صندلی داغ گروه دانش آموختگان فرش

نیم نگاهی به قالی سنقر و کلیایی

گردآوری :خانم محبی و سایر ذینفعان خوشه فرش کرمانشاه

شناخت فرش تبریز قسمت دوم

سعید احباب فعال فرش

مقدمه ای بر قالی عشایری فارس قسمت اول

نارسیس اسکندری دانش آموخته فرش

از شاهکارهای عمواوغلی

با تشکر از دکتر سبحه

سیمای فرش ترکمن

مفیدی تولید کننده فرش ترکمن

تکنیک بافت فرش تخت باف

حصل خانجانی تولید کننده فرش ترکمن

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است