مراکز بافندگی سُنقُر

عشایر نیمه چادر نشین کلیایی ساکن در سُنقُر و توابع آن با تولیداتی قابل توجه چه از لحاظ کمیت و چه کیفیت تا حدی کمبود های مراکز بافندگی کرمانشاه و عشایر ساکن در این استان را جبران می کنند.

مراکز بافندگی کرمانشاه

صنعت قالی بافی در کرمانشاه بر خلاف شهرهای مجاور آن رونق و اهمیت چندانی ندارد و تولیدات اندک آن مانند بافته های عشایر سنجابی و کلهر بیشتر در اندازه های کلگی و خورجین و مانند آن ، به بازار عرضه می شوند. فرش های آن غالبا درشت بافت بوده و با گره ترکی بافته می شوند. طرح های هندسی و شاخه شکسته را بیشتر با رنگ هایی در فام های قرمز ، قهوه ای روشن و شتری می بافند. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

مراکز بافندگی بیجار

شهرستان بیجار مرکز اداری سیاسی منطقه ی گروس و دومین مرکز با اهمیت استان کردستان در تمامی زمینه ها از جمله قالی بافی است . در این شهر همواره فرش هایی با گره ترکی و با تراکم نسبتا قابل توجه بافته شده است (از 1000 تا 3600 گره در دسی متر مربع).

مراکز بافندگی سنندج

در سنندج مرکز استان کردستان از یکی دو قرن پیش تا کنون ظریف ترین فرش های یک پود مشرق زمین بافته می شود . قالی بافان سنندجی الیاف بسیار تابیده شده ای را به کار می برند که در نتیجه گره فرش های آنان در پشت فرش به خوبی دیده می شود.

مراکز بافندگی کردستان

عشایر کرد از اسلاف قدیمی ترین اقوام آریایی هستند که از چهار هزار سال پیش تا کنون محدوده ای در جنوب قفقاز و شمال عراق و شرق ترکیه را در دامنه های سلسله جبال زاگرس اشغال کرده اند.

مراکز بافندگی مشکین شهر

دست بافت های مشکین شهر شباهت زیادی به فرش های سراب دارد . در مراکز بافندگی این شهر فرش ها و کناره های بادوام و ضخیم بافت با طرح های هندسی بافته می شوند .

مراکز بافندگی سراب

سراب واقع در جنوب شرقی اردبیل ، در گذشته از مراکز عمده ی قالی بافی استان آذربایجان بوده و امروزه نیز همگام با سایر نقاط بافندگی استان رشد این صنعت به نحو مطلوبی در آن تداوم دارد .

مراکز بافندگی اردبیل

بافت فرش در اردبیل سابقه ی طولانی دارد . در دوران صفویه مانند بسیاری دیگر از مراکز بافندگی ، قالی بافی در آن در اوج کمال بوده و در دوران قاجاریه پایین ترین دوره ی حیات خود را طی کرده است . حدود یکصد سال قبل بود که این صنعت در آن به مقیاس محدودی شروع به رشد کرد .

مراکز بافندگی قَرَجه

فرش های قرچه یا توسط بافنده های روستاهای مجاور هریس و یا عشایر چادر نشین کرد مستقر در این نواحی بافته می شوند . فرش های عشایر منطقه به طور معمول نرم بافت تر هستند ، در حالی که فرش های مناطق روستایی بافت متراکم تری دارند .

مراکز بافندگی اهر

در شهرستان اهر فرش هایی متراکم در اندازه های متغیر و متمایل به چهار گوش بافته می شود . بر خلاف مناطق مجاور طرح های آنها متاثر از طرح های هندسی قفقاز است . در این شهر بیشتر فرش هایی در سبک منحنی با نقش ترنج می بافند . این ترنج ها اغلب بدون سر ترنج بوده و با هشت کلاله ی جانبی محاط شده اند . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است