منو
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
مراکز بافندگی سُنقُر
19 اسفند، 1398
عشایر نیمه چادر نشین کلیایی ساکن در سُنقُر و توابع آن با تولیداتی قابل توجه چه از لحاظ کمیت و چه کیفیت تا حدی کمبود های مراکز بافندگی کرمانشاه و عشایر ساکن در این استان را جبران می کنند.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
مراکز بافندگی کرمانشاه
19 اسفند، 1398
صنعت قالی بافی در کرمانشاه بر خلاف شهرهای مجاور آن رونق و اهمیت چندانی ندارد و تولیدات اندک آن مانند بافته های عشایر سنجابی و کلهر بیشتر در اندازه های کلگی و خورجین و مانند آن ، به بازار عرضه می شوند. ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
مراکز بافندگی بیجار
19 اسفند، 1398
شهرستان بیجار مرکز اداری سیاسی منطقه ی گروس و دومین مرکز با اهمیت استان کردستان در تمامی زمینه ها از جمله قالی بافی است . در این شهر همواره فرش هایی با گره ترکی و با تراکم نسبتا قابل توجه بافته شده اس ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
مراکز بافندگی سنندج
19 اسفند، 1398
در سنندج مرکز استان کردستان از یکی دو قرن پیش تا کنون ظریف ترین فرش های یک پود مشرق زمین بافته می شود . قالی بافان سنندجی الیاف بسیار تابیده شده ای را به کار می برند که در نتیجه گره فرش های آنان در پش ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
مراکز بافندگی کردستان
19 اسفند، 1398
عشایر کرد از اسلاف قدیمی ترین اقوام آریایی هستند که از چهار هزار سال پیش تا کنون محدوده ای در جنوب قفقاز و شمال عراق و شرق ترکیه را در دامنه های سلسله جبال زاگرس اشغال کرده اند.
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
مراکز بافندگی مشکین شهر
19 اسفند، 1398
دست بافت های مشکین شهر شباهت زیادی به فرش های سراب دارد . در مراکز بافندگی این شهر فرش ها و کناره های بادوام و ضخیم بافت با طرح های هندسی بافته می شوند .
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
مراکز بافندگی سراب
19 اسفند، 1398
سراب واقع در جنوب شرقی اردبیل ، در گذشته از مراکز عمده ی قالی بافی استان آذربایجان بوده و امروزه نیز همگام با سایر نقاط بافندگی استان رشد این صنعت به نحو مطلوبی در آن تداوم دارد .
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
مراکز بافندگی اردبیل
19 اسفند، 1398
بافت فرش در اردبیل سابقه ی طولانی دارد . در دوران صفویه مانند بسیاری دیگر از مراکز بافندگی ، قالی بافی در آن در اوج کمال بوده و در دوران قاجاریه پایین ترین دوره ی حیات خود را طی کرده است . حدود یکصد س ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
مراکز بافندگی قَرَجه
19 اسفند، 1398
فرش های قرچه یا توسط بافنده های روستاهای مجاور هریس و یا عشایر چادر نشین کرد مستقر در این نواحی بافته می شوند . فرش های عشایر منطقه به طور معمول نرم بافت تر هستند ، در حالی که فرش های مناطق روستایی با ...
ادامه مطلب
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
مراکز بافندگی اهر
19 اسفند، 1398
در شهرستان اهر فرش هایی متراکم در اندازه های متغیر و متمایل به چهار گوش بافته می شود . بر خلاف مناطق مجاور طرح های آنها متاثر از طرح های هندسی قفقاز است . در این شهر بیشتر فرش هایی در سبک منحنی با نقش ...
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است