منو
Ghalikadeh
نواحی و مناطق قالی بافی
گلیم و پلاس ترکمن
19 اسفند، 1398
پیرو ادامه بحث دوست عزیزم استادقشقایی فر در رابطه با پلاس وگلیم های ترکمن 5 نوع می باشد :
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است