منو
Ghalikadeh
کتب و نشریات
بررسی مزیت نسبی ایران در تولید و صادرات فرش دستبافت (مطالعه موردی استان اصفهان)
19 اسفند، 1398
نویسندگان: سید ابراهیم حسینی نسب مجید آقایی محمد رضایی پور
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کتب و نشریات
بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان یزد)
19 اسفند، 1398
پژوهشگران: خواجه افضلی احسان (مسئول طرح)
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کتب و نشریات
بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان اصفهان)
19 اسفند، 1398
پژوهشگران: رحمانی خواجویی محمد (مسئول طرح)
ادامه مطلب
Ghalikadeh
کتب و نشریات
بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان قم)
19 اسفند، 1398
پژوهشگران: حسینخانی محسن (مسئول طرح)
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است