منو
طبيعت گرايي و زيباشناسي فرش ايران
کتب و نشریات
طبيعت گرايي و زيباشناسي فرش ايران
19 اسفند، 1398
نویسندگان: چيت سازيان اميرحسين, آيت الهي حبيب اله
ادامه مطلب
نمادگرايي و تاثير آن در فرش ايران
کتب و نشریات
نمادگرايي و تاثير آن در فرش ايران
19 اسفند، 1398
نویسندگان: چيت سازيان اميرحسين
ادامه مطلب
 نقش شیر در فرش ابریشمی حیوان دار موزة متروپولیتن
کتب و نشریات
نقش شیر در فرش ابریشمی حیوان دار موزة متروپولیتن
19 اسفند، 1398
نویسندگان: علیرضا طاهری وحیده حسامی
ادامه مطلب
رنگرزي الياف پشم با مواد رنگزاي مونوآزوي ديسپرس جديد بر پايه نفتاليميد شامل بوتيريک اسيد
کتب و نشریات
رنگرزي الياف پشم با مواد رنگزاي مونوآزوي ديسپرس جديد بر پايه نفتاليميد شامل بوتيريک اسيد
19 اسفند، 1398
نویسندگان: صادقي كياخاني موسي, قرنجيگ كمال الدين, آرامي مختار, محمودي نيازمحمد, مختاري جواد
ادامه مطلب
گنج پنهان در نقش هاي گليم گيلان
کتب و نشریات
گنج پنهان در نقش هاي گليم گيلان
19 اسفند، 1398
نویسندگان: شادقزويني پريسا
ادامه مطلب
 عوامل موثر بر شكل گيري و پيدايش نقوش گليم قشقايي
کتب و نشریات
عوامل موثر بر شكل گيري و پيدايش نقوش گليم قشقايي
19 اسفند، 1398
نویسندگان: دادور ابوالقاسم, مومنيان حميدرضا
ادامه مطلب

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است