قالی نقش ریزه ماهی خراسان

اواسط قرن نوزدهم ، اندازه 265 * 400 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالیچه تصویری ایلات خمسه

استان فارس ، اندازه 138 * 197 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالیچه تصویری قشقایی دوقزلو

شش بلوکی ، اوایل قرن بیستم ، اندازه 216 * 124 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالی قشقایی نقش ناظم کشکولی

اندازه 219 * 303 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالیچه قشقایی (شکرلو)

استان فارس ، پشم ، دوم قرن نوزدهم ، اندازه 124 * 256 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالیچه قشقایی (کشکولی)

نقش محرمات ، 1920 میلادی ، پشم ، اندازه 166 * 237 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالیچه افشاری شیراز

اندازه 186 * 268 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالیچه قشقایی نقش محرمات

1940 میلادی ، اندازه 134 * 151 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالیچه قشقایی

قرن نوزدهم میلادی ، اندازه 141 * 195 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

قالیچه سجاده ای کرمان نقش درختی

1980 میلادی ، پشم ، اندازه 140 * 220 سانتیمتر منبع : قالی ها و قالیچه های ایران

درباره وبلاگ

این وبلاگ پایگاهی برای انعکاس رودیدادهای فرش و صنایع دستی ایران؛ تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای فرش و انتشار فعالیتهای پژوهشی و مقالات و دیدگاههای فرهیختگان و فعالین فرش و صنایع دستی است